Strien Graag Gezien

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een wettelijk instrument, uit de wet BIZ, waarmee alle ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun omgeving. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. Door een BIZ kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden over alle ondernemers, dus geen freeriders meer. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat middels een schriftelijke stemming.

De activiteiten van een BIZ moeten volgens de wet gericht zijn op het bevorderen van:

  • Leefbaarheid
  • Veiligheid
  • Ruimtelijke kwaliteit of
  • Een ander (mede)publiek belang in openbare ruimte van een BIZ

Website: www.striengraaggezien.nl

Skills

Posted on

11/12/2021